Kruszywa

Nasze kruszywa

Produkowane przez nas kruszywa spełniają wymagania polskich norm:

– PN-EN 12620 Kruszywo do betonu,
– PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych

Piasek siany

0 - 2 mm, 0 - 3 mm, 0 - 4 mm

Kamienie

Kamienie polne lub otoczaki

MIESZANKI

Optymalna piaskowo-gliniasta lub żwirowo – gliniasta

POSPÓŁKA

grunt rodzimy

Gruz

Gruz betonowy lub gruz mieszany

Czarnoziem

żyzna gleba