Piasek siany

Piasek siany 0-2mm, 0-3mm, 0–4 mm powstaje na skutek odsiewania kruszywa przez urządzenia zwane sortownikami (przesiewaczami) z zastosowaniem odpowiedniej wielkości sit strunowych.

Przykładowe zastosowanie:

  • Do produkcji podsypek cementowo-piaskowych
  • Jako podsypka pod kostkę brukową
  • Do zimowego utrzymania dróg i chodników
  • Do aranżacji takich obiektów jak np.: boiska do piłki plażowej, do wypełnienia piaskownic
  • Do budowy nasypów, zasypywania wykopów
  • Do wymiany gruntu celem poprawienia jego nośności
  • Do obsypywania fundamentów
  • Do układania instalacji elektrycznych i sanitarnych w ziemi
  • Jako warstwa filtracyjna