Mieszanka niezwiązana 0-31,5 mm

Mieszanka 0-31,5 mm (podbudowa, tłuczeń C50/30) to połączenie kamienia łamanego z kamieniem naturalnym oraz frakcją 0-2mm, przy czym kategoria C50/30 oznacza wyrażoną w procentach minimalną zawartość ziaren prze-kruszonych. Posiada bardzo dobre parametry nośności. Głównie wykorzystywana jest w budownictwie drogowym do utwardzania dróg.

Przykładowe zastosowanie:

  • Budowa nasypów drogowych czy kolejowych
  • Wykonanie warstw odsączających nasypów drogowych
  • Wykonanie warstw filtracyjnych przy budowie autostrad, zbiorników retencyjnych, czy oczyszczalni ścieków
  • Do podbudowy pod kostkę betonową
  • Drogi wewnętrzne, parkingi, drogi leśne, place rozładunkowe