Mieszanka niezwiązana 0-16 mm

Mieszanka 0-16 mm to połączenie piasku (frakcja 0-2mm) i żwiru (frakcja 2-16mm). Jest gotowym składnikiem do produkcji różnego rodzaju betonu. Posiada wysokie właściwości filtracyjne i duży współczynnik zagęszczenia. Ma szczególne zastosowanie w budownictwie i drogownictwie.

Przykładowe zastosowanie:

  • Budowa nasypów drogowych czy kolejowych
  • Wykonanie warstw odsączających nasypów drogowych
  • Wykonanie warstw filtracyjnych przy budowie autostrad, zbiorników retencyjnych, czy oczyszczalni ścieków
  • Produkcja betonów i prefabrykatów budowlanych (płyty JOMB)
  • Do podbudowy pod kostkę betonową
  • Jako warstwa mrozoodporna