Pospółka

Pospółka to materiał, który nie podlega sortowaniu, przesiewaniu – jest gruntem rodzimym, gotowym do załadunku bezpośrednio z urabianej ściany. Znajduje swoje szerokie zastosowanie przede wszystkim w budownictwie, ponieważ cechują ją dobre właściwości filtracyjne i dość duża nośność. Wykorzystuje się ją również do tworzenia nasypów kolejowych oraz zasypywania wykopów. Doskonale sprawdza się jako podłoże pod skomplikowane obiekty budowlane oraz jako podbudowa fundamentów.

Przykładowe zastosowanie:

  • Zasypywanie wykopów pod fundamenty, obsypywanie gotowych fundamentów
  • Wymiana gruntu rodzimego pod budowę dróg, hal produkcyjno – magazynowych
  • Budowa warstw otaczających nasypy drogowe i kolejowe
  • Warstwa odsączająca, mrozoodporna
  • Jako jedna z warstw do budowy dróg