Piasek płukany

Piasek płukany o frakcji 0–2 mm to skała osadowa, złożona z niezwiązanych spoiwem ziaren mineralnych, która – jak sama nazwa wskazuje – powstaje w procesie wypłukiwania. W naszym zakładzie odbywa się to przy użyciu specjalnego urządzenia zwanego hydrocyklonem, który gwarantuje wysoką jakość oraz jego powtarzalne parametry. Ma on bardzo duże zastosowanie w różnych segmentach budownictwa.

Przykładowe zastosowanie:

  • Do produkcji różnego rodzaju betonu w tym betonu towarowego
  • Wykorzystywany w procesach Prefabrykacji: kostka brukowa, krawężniki, bloczki fundamentowe, kręgi betonowe, belki stropowe, obrzeża, płyty betonowe
  • Do produkcji zapraw murarskich, tynkarskich
  • Do produkcji podsypek cementowo-piaskowych
  • Podsypki pod kostkę brukową
  • Do zimowego utrzymania dróg i chodników
  • Do aranżacji takich obiektów jak np.: boiska do piłki plażowej, do wypełnienia piaskownic